Apzināšanās un sajūtu treniņa kurss

Sākot ar 31. janvāri “Labo sajūtu laboratorijā” notiks praktisks apzināšanās un sajūtu trenniņa kurss katram, kam ir vēlme strādāt ar sevi un attīstīt apzināšanās faktoru. Šis būs 8 nodarbību kurss, kur gan ar teorijas, gan ar praktisku vingrinājumu palīdzību dažādos veidos strādāsim ar sevi.

Kas ir apzināšanās?

APZINĀŠANĀS (AWARENESS) - tas nozīmē skaidru priekšstatu par savu ķermeni, emocijām, identitāti, personību, ieskaitot stiprās un vājās puses, domas, priekšstatus un motivācijas. Tā ļauj labāk saprast citus cilvēkus, jeb to, kā viņi jūs uztver, kā arī labāk izprast dzīves situācijas.
APZINĀŠANĀS (AWARENESS) ir pastāvīga ieklausīšanās savās fiziskajās sajūtās, emocijās, jūtās, nemitīgajā domu plūsmā, bet, kas ir svarīgi - ņemot vērā pašreizējo situāciju, kā arī to, kas esmu es pats, tāds, kāds esmu. Tātad - spēja, vienlaicīgi ieklausoties visos šajos signālos, atrasties gan iekšējā, gan ārējā APZINĀŠANĀS (AWARENESS) stāvoklī.

Ko var dot apzināšanās?

Trenējot savu APZINĀŠANOS (AWARENESS), cilvēks:
- Paplašina sevis un savas apkārtnes redzējumu,
- Iemācās uzzināt savas vajadzības,
- Attīsta spēju apmierināt savas vajadzības ar saviem spēkiem,
- Iemācās pārvaldīt savu pieredzi,
- Virzās pretī arvien lielākam kontaktam ar savām sajūtām - redzēt, dzirdēt, saost, sataustīt un izgaršot, t.i. izbaudīt visus savas esības aspektus,
- Iemanto spēju atbalstīt pašam sevi, attālinoties no žēlošanās vai citu vainošanas, kas iepriekš ir bijuši kā atbalsta saņemšanas veidi,
- Kļūst jūtīgs attiecībā pret apkārtējo vidi, bet vienlaicīgi spēj izolēties destruktīvās situācijās,
- Uzņemas atbildību par savām rīcībām un to sekām.

Visa cikla 8 nodarbību sadalījums pa tēmām:


 1. Ievadnodarbība. Kas ir Apzināšanās (awareness) un kā atgriezt sevī sajūtu pārdzīvojumu.
  2. Aktuālo lietu un sajūtu apzināšanās.
  3. Apzināšanās - kā sevis orientēšana uz "šeit un tagad" sajušanu:
  4. Apzināšanās paplašināšana - perspektīvas sašaurināšana un paplašināšana, jeb pretpolu vērošana
  5. Savas koncentrēšanās un uzmanības izjūta
  6. Kas ir centrā un kas paliek fonā?
  7. Spēja sadalīt.
  8. Noslēdzošā nodarbība. Spēja apvienot (salīdzinot ar spēju sadalīt).

  Dalībnieki saņems arī materiālus, kuros būs gan nelieli teorijas, gan prakses apraksti.

  Apzināšanās un sajūtu treniņa kursu vadīs Geštaltterapeite Ilze Pavasare.
  Pirmā nodarbība paredzēta 31. janvārī plkst. 18:00 līdz 19:30 (pārējās nodarbības plānotas 31.01, 07.02, 14.02, 21.02, 28.02, 07.03, 14.03) vienā un tajā pašā laikā.
  Vieta: Labo Sajūtu Laboratorija.
  Maksa par 8 nodarbību kursu : 79 EUR*

Vieta ir nodrošinātā tikai, ja ir veikta priekšapmaksa* (izrakstīsim rēķinu).
*Priekšapmaksa neierašanās gadījumā tiek ieturēta.

Vietu skaits grupā - ierobežots.
Mēs parūpēsimies par meditāciju spilventiņiem, vai krēsliem, uz kuriem ērti iekārtoties, plediem, ūdeni, tēju, aizslēdzamiem skapīšiem.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta:

Piesakies zvanot: +371 29 330 280
Labo Sajūtu Laboratorija